APPOL ADVIES2.png
Ewidencja kadr i płac
  • Rejestracja pracodawcy i pracowników

  • Prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy

  • Kalkulacja list płac pracowników etatowych

  • Sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników

  • Kalkulacja miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

  • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych

  • Współpraca z urzędami, instytuacjami finansowymi, kontrahentami, udziałowcami oraz audytorami w imieniu Klienta w sprawach związanych z obsługą kadrowo-płacową

  • Prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi przepisami prawa

  • Rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło)

  • Sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników (,,paski'')