APPOL ADVIES2.png

Księgowość i outsourcing

 • Komplesowe usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe
 • Kalkulacja i raportowanie podatków
 • Rozliczanie podatku VAT
 • Przedstawicielstwo podatkowe
 • Doradztwo w zakresie controllingu i finansów
 • Doradztwo w zakresie rachunkowości
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych według standardów polskich oraz międzynarodowych
 • Sprawozdawczość menadżerska na potrzeby zarządów spółek zagranicznych
 • Otwarcie ksiąg rachunkowych, przygotowanie systemów IT, baz danych, plan kont, regulaminów
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta
 • Kalkulacja podatków, sporządzanie deklaracji, terminowe raportowanie do właściwych urzędów
 • Przygotowanie okresowych raportów finansowych zgodnie ze standardami Klienta
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Współpraca z urzędami, instytucjami finansowymi, kontrahentami, udziałowcami oraz audytorami w imieniu Klienta w sprawach związanych z obsługą księgową
 • Doradztwo w zakresie przekształceń i konsolidacji w sprawozdań finansowych